Photographer: |
22 Sep / 2021Program by:

Aarohan – ep.30 “Saguna Saakar – Music of the Bhakti Tradition! “

Aarohan – Episode: 30 “Saguna  Saakar –  Music of the Bhakti Tradition! ”

 

Pt.  D.V. Paluskar 

Pt. Bhimsen Joshi 

Vidushi M.S. Subbalakshmi 

Pt. Rajan & Sajan Mishra 

Gaansaraswati Kishori Amonkar

0 Shares