Photographer: |
23 Apr / 2021Program by:

Aarohan – ep.23 “Dharwad Ki Dharohar”

Episode: 23 – Dharwad Ki Dharohar 

Pt. Basavraj Rajguru – Raga Bilaskhani Todi 

Pt. Somnath Mardur – Raga Chandni Kedar 

Pt V.A. Kagalkar – Raga Shuddha Kalyan 

Pt. Sangameshwar Gurav – Raga Gorakh Kalyan 

Pt. Venkatesh Kumar – Kannada Vachana 

0 Shares

One comment

  • Hemant

    It was a pleasant evening with marvelous vocalists .