Photographer: |
03 Apr / 2021Program by:

Aarohan – ep.20 “Khalifas of Kirana Gharana”

Ep.20 “Khalifas of Kirana Gharana”

Bannubai – Raga Multani 

Ustad Abdul Karim Khansaab – Raga Malkauns 1905 

Khansaab – Raga Darbari 

Khansaab – Raga Malkauns 1930’s 

Khansaab – Raga Karharpriya 

Sawai Gandharva – Raga Komal Rishabh Awavari 

Behrebua – Raga Jogiya 

Pt. Omkarnath Thakur – Raga Puriya Dhanashri 

Khansaab – Raga Shankara

Khansaab – Thumri in Raga Tilang

Sureshbabu Mane – Raga Bhairavi 

0 Shares